Drag to Reposition
Move Up or Down to Reposition

Introductie van de casestudie

Tijdens een van onze MDT McKenzie cursussen kregen deelnemers de unieke kans om zich te verdiepen in een echte patiënten cursus. Het onderwerp van onze casestudie, Therese, kampte met chronische nekpijn, die zij grotendeels toeschreef aan haar stressvolle werkomgeving. Dit scenario is niet ongewoon in de hedendaagse snelle wereld en vormt een uitstekende leermogelijkheid voor onze cursisten.

Achtergrond en uitdagingen van Thérèse

Thérèse, een patiënt in het hart van onze casestudie tijdens de MDT McKenzie training, illustreert treffend de complexiteiten waarmee mensen met chronische pijn kampen. Haar verhaal, gekenmerkt door aanhoudende symptomen en significante levensstijl problemen, onderstreept de complexe uitdagingen van het beheren van langdurige pijn.

Initiële symptomen

De problemen van Thérèse begonnen in een zeer stressvolle situatie op haar werk, waarvan zij altijd geloofde dat het haar chronische pijnproblemen veroorzaakte. De aanvang van ernstige nekpijn, die over de jaren heen aanhield en uitstraalde naar beide armen, was niet slechts een geïsoleerd symptoom. Hierbij kwam ook een verontrustend gevoel van "paresthesieën", voornamelijk in haar rechterhand, wat wijst op zenuwirritatie of -compressie in de cervicale regio, mogelijk voortkomend uit onderliggende oorzaken zoals neuropathische pijn, discus degeneratie of spierspanning. Opvallend is dat de spierspanning verergerd zou kunnen zijn door de stress die ze op haar werk ervaarder, wat haar psychologische en fysieke toestanden met elkaar verbindt. Deze connectie tussen werkgerelateerde stress en het begin van fysieke symptomen benadrukt het complexe samenspel tussen emotionele stressoren als pijn verwekker en fysieke gezondheid, wat de therapeutische aanpak schetst die nodig is om beide aspecten van haar aandoening aan te pakken.

Persoonlijke impact

De gevolgen van de symptomen van Thérèse gingen ver voorbij fysiek ongemak. Emotioneel en psychologisch begon de constante pijn een tol te eisen, wat invloed had op haar stemming, veerkracht en algehele geestelijke gezondheid. De ernst van haar aandoening leidde ertoe dat ze voor langere tijd ziekteverlof kreeg, een beslissing die de invaliderende aard van haar symptomen weerspiegelt.

Verstoring van het dagelijks leven

Therese werd steeds minder in staat om alledaagse taken uit te voeren. Simpele activiteiten zoals autorijden, typen of zelfs een telefoon vasthouden worden ontmoedigend. Ook haar sociale leven en hobby's leden waarschijnlijk onder haar pijn, wat leidde tot mogelijke isolatie en terugtrekking uit activiteiten die ze ooit genoot.

Slaapkwaliteit

Een van de meest invaliderende gevolgen van de aandoening van Thérèse  was haar slaap. Chronische pijn, vooral in de nek, kan iemands vermogen om een comfortabele slaaphouding te vinden aanzienlijk beperken, wat leidt tot frequent wakker worden en niet-verkwikkende slaap. Dit gebrek aan slaapkwaliteit kan bijdragen aan een vicieuze cirkel, haar pijnperceptie verergerend en haar dagelijkse functioneren en levenskwaliteit verminderen.

Deze uitdagingen schetsen een levendig beeld van de last die chronische pijn oplegt aan individuen zoals Thérèse. Zij lijden niet alleen fysiek, maar ook aan diepgaande veranderingen in hun levensstijl en welzijn.

Diagnostische Aanpak en Initiële Observaties

Toen Thérèse haar verhaal voor het eerst presenteerde tijdens onze MDT McKenzie training, was een gedetailleerde diagnostische beoordeling cruciaal om een duidelijk klinisch beeld vast te stellen en een effectief behandelplan te formuleren. Neem een kijkje in het beoordelingsblad dat in de bijlagen is bijgevoegd.

Initiële Beoordelingstechnieken

Het diagnostische proces begon met een uitgebreid patiënteninterview, waarbij Thérèse werd gevraagd naar het begin, de duur en de aard van haar symptomen. Dit werd gevolgd door een fysiek onderzoek, met nadruk op:

  • Posturale Analyse: Observatie van veranderingen in Thérèse's houding die konden bijdragen aan haar pijn. Opmerkelijk was dat specifieke houdingsveranderingen de pijn in haar arm verminderen.
  • Mobiliteit Tests: Deze tests waren essentieel om eventuele bewegingsbeperkingen vast te stellen, in het bijzonder in de cervicale wervelkolom. Thérèse werd gevraagd om nek-extensie, rotatie en laterale bewegingen uit te voeren. Ze vertoonde matig beperkte bewegingen in deze richtingen, gepaard met pijn.
  • Neurologische Screening: Gezien de uitstralende pijn en het gevoel van "paresthesieën" in Therese's armen, werd een neurologische screening uitgevoerd om te controleren op tekenen van zenuw betrokkenheid, rekening houdend met tekenen van myelopathie. De test was veilig en toonde slechts licht sensorisch verlies in de C7 distale falangen van vingers III-IV.

Belang van Initiële Observaties

De bevindingen uit deze beoordelingen leverden cruciale inzichten op:

  • Asymmetrische pijnverdeling: De pijn was meer uitgesproken aan de rechterzijde, wat mogelijk asymmetrie suggereert. Deze asymmetrie kan wijzen op specifieke pathologieën of compenserende gedragingen die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld door pijn.
  • Uitstralende pijn en sensorische stoornissen: De aanwezigheid van uitstralende pijn in de armen en de sensorische stoornissen (paresthesie) wijzen typisch op zenuw betrokkenheid, mogelijk van cervicale radiculopathie. Dit was een sleutel observatie omdat het de focus leidde naar mechanische interventies en die welke zenuwirritatie konden verlichten.
  • Afwezigheid van Andere Neurologische Tekenen: Dit sluit rode vlaggen voor ernstige neurologische pathologie uit (referentie Blog-artikel neurologisch onderzoek bovenste ledematen).

Herhaalde Retractie Oefeningen en Observaties

Tijdens de MDT-McKenzie sessie van Thérèse lag de nadruk op herhaalde retractie oefeningen van de cervicale wervelkolom, een hoeksteenprocedure in de MDT-McKenzie Methode. Deze aanpak wordt gebruikt om de aard van aan de wervelkolom gerelateerde problemen te behandelen en te diagnosticeren door zorgvuldige observatie van veranderingen in symptomen.

Uitvoering van Herhaalde Retracties

Thérèse werd begeleid om een reeks nekretracties uit te voeren, waarbij ze haar nek op een gecontroleerde manier naar achteren bewoog. Deze eenvoudige maar effectieve oefening was cruciaal voor het evalueren van de mechanische reacties van haar cervicale wervelkolom onder specifieke bewegingen.

Waarnemen van Veranderingen in Pijn Basislijn

Initieel rapporteerde Thérèse een pijnniveau van 2/10 in beide armen en 4/10 in haar nek. Door de herhaalde retractie oefeningen was er een opmerkelijke verschuiving in deze basislijn. Na de eerste paar herhalingen verdween de pijn in haar armen en daalde de nekpijn naar 2/10. Deze onmiddellijke vermindering van het pijnniveau toonde duidelijk aan dat de retractie oefeningen effectief de pijnmechanismen in haar cervicale gebied veranderden. Vervolgens gingen we verder met het behandelingstraject door het gebruik van kracht progressie in de retractie oefeningen, waarbij Thérèse zelf-overdruk toepaste. Na de oefening was alle pijn verdwenen en bleef het afwezig. Deze herhalende bewegingen zijn bedoeld om haar pijn en symptomen verder te verlichten en de bekomen reductie stabiel te houden.

Mechanische Reactie en Bewegingsbereik

Naast het verdwijnen van de pijn merkte Thérèse ook een toegenomen beweeglijkheid op in zowel haar nekrotatie als -extensie. Deze verbetering was bijzonder significant omdat het duidde op pijnverlichting en een herstel van functie, wat vaak beperkt is bij patiënten die lijden aan chronische nekproblemen.

Centralisatie fenomeen

Een van de meest cruciale waarnemingen tijdens de oefening was het centralisatie fenomeen. Terwijl Thérèse doorging met de retractie oefeningen, begon de pijn die aanvankelijk naar haar armen uitstraalde terug te trekken naar het midden van haar nek. Deze centralisatie van pijn is een cruciale klinische indicator in de MDT-McKenzie methode, wat aangeeft dat de oefeningen effectief de bron van de pijn aanpakken.

Klinische Betekenis

Het centralisatie fenomeen samen met de veranderingen in pijnniveau en toegenomen bewegingsbereik, bevestigen de positieve impact van de specifieke oefeningen op de conditie van Thérèse. De respons bevestigt ook de verdere intensivering van haar oefenprogramma, aangezien ze ervaarde dat haar cervicale wervelkolom gunstig reageerde op de toegepaste behandelingen. Deze duidelijke verbetering onderstreepte de kracht van goed gerichte kinesitherapeutische oefeningen, niet enkel als een vorm van behandeling maar ook als diagnostische hulpmiddelen in het MDT-McKenzie beoordelingsprotocol.

Deze observaties en resultaten illustreren de fundamentele principes van de MDT-McKenzie methode en benadrukken de effectiviteit ervan bij het beheren en potentieel oplossen van chronische wervelkolomaandoeningen door patiëntspecifieke oefeningen die focussen op mechanische diagnose en therapie. 

In een studie van Lam et al. uit 2018 onderzocht men de effectiviteit van McKenzie Mechanische Diagnose en Therapie (MDT) bij individuen met chronische nekpijn, met nadruk op het fenomeen van centralisatie en de afstemming ervan met biopsychosociale factoren. Ze tonen aan dat MDT fysieke symptomen aanpakt en psychologische en sociale dimensies integreert, wat cruciaal is voor patiënten die centrale sensitisatie ervaren. In deze toestand sensibiliseert het centrale zenuwstelsel pijnreacties. Het onderzoek benadrukt het belang van centralisatie als een voorspellende factor voor positieve behandelresultaten. De bevindingen van Lam et al. pleiten voor een omvattende benadering van MDT, wat suggereert dat het breed toepasbaar is in de klinische praktijk voor het beheer van complexe gevallen van chronische nekpijn. Deze integratie van bio-psycho-sociale elementen met traditionele kinesitherapeutische praktijken presenteert een cruciale verschuiving in de behandeling van chronische pijn condities.

Samenvattend: 

De initiële diagnostische beoordeling legde een solide basis voor een responsieve en effectieve behandelstrategie onder de MDT-McKenzie methode. Deze grondige evaluatie hielp de complexiteiten van Thérèse's aandoening te verduidelijken en de interventie aan te passen aan haar specifieke behoeften, wat aanzienlijk de kans op een succesvolle uitkomst verhoogde. Deze diagnostische proces benadrukt het belang van een nauwgezette en patiëntspecifieke aanpak in kinesitherapie, vooral voor het beheer van complexe gevallen zoals chronische nekpijn

De waarde van live patiënten demonstraties in MDT McKenzie training

Context

Kinesitherapie, en dan vooral methoden zoals Mechanische Diagnose en Therapie (MDT), heeft vaak aanzienlijk voordeel bij live demonstraties. Deze sessies zijn niet enkel theoretisch; ze bieden cursisten een directe blik op hoe behandelingen worden toegepast en aangepast op basis van directe patiënt reacties. Deze praktijk is uiterst belangrijk in een leeromgeving waar het begrijpen van patiënten interactie en de nuances van individuele behandeling cruciaal zijn.

  1. Rose, T., Butler, J., Salinas, N., Stoltzfus, R. & others (2016). Measurement of outcomes for patients with centralising versus non-centralising neck pain. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 24(4), 200-209. This study investigates the effects of centralization of symptoms on patient outcomes, emphasizing the McKenzie method's role in therapy. Read more
  2. Lam, O.T., Dumas, J.P., Simon, C.B., & others (2018). McKenzie mechanical syndromes coincide with biopsychosocial influences, including central sensitization: a descriptive study of individuals with chronic neck pain. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 26(2), 90-98. This research characterizes McKenzie Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) impacts, highlighting centralization in chronic neck pain management. Read more
  3. May, S., Aina, A. (2012). Centralization and directional preference: a systematic review. Manual Therapy, 17(4), 497-506. This systematic review consolidates findings from studies involving patients with neck or back pain, supporting the prognostic validity of centralization within the McKenzie method. Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Globally recognised as a leading treatment for back, neck and extremities disorders.