Inleiding:

Als beoefenaars van de MDT McKenzie-methode is een van de belangrijkste vaardigheden die ontwikkeld moeten worden, het vermogen om de zelf-effectiviteit (self-efficacy) van patiënten te verbeteren. Zelfeffectiviteit, of het geloof van een patiënt in hun vermogen om hun aandoening te beheren, is een hoeksteen van succesvolle therapie resultaten. In onze voortdurende zoektocht om de patiëntenzorg te verbeteren, hebben we een innovatief hulpmiddel ontwikkeld: een kaartspel, ontworpen om patiënten te versterken, vooral tijdens uitdagende tijden.

De Uitdaging van Zelfbehandeling van Patiënten:

De MDT McKenzie-methode, bekend om zijn focus op zelfbehandeling van patiënten, brengt unieke uitdagingen met zich mee. Patiënten beginnen vaak met een goed begrip van hun oefeningen maar kunnen moeilijkheden ondervinden wanneer hun aandoening verandert, zoals tijdens een terugval. Dit kan leiden tot afgenomen vertrouwen en onzekerheid over hoe verder te gaan, wat hun herstelproces beïnvloedt.

Innovatieve Oplossing: Het Kaartspel:

Om dit aan te pakken, hebben we een kaartspel ontwikkeld dat dient als een educatief en motiverend hulpmiddel. 

Dit spel bevat:

- Regelkaart: Legt duidelijk uit hoe de andere kaarten effectief te gebruiken.

- Verkeerslichtgidskaarten: Drie kaarten die een eenvoudige verkeerslichtalgoritme (rood, geel, groen) gebruiken om patiënten te leiden bij het selecteren van geschikte 

MDT-oefeningen op basis van hun huidige status.

Voordelen voor Patiënten:

- Verbeterd begrip: Het spel vereenvoudigt complexe medische informatie, waardoor het voor patiënten gemakkelijker wordt om hun aandoening en behandelingsmogelijkheden te begrijpen.

- Verhoogde betrokkenheid: Door patiënten te betrekken op een speelse maar informatieve manier, verbetert hun betrokkenheid en interesse in hun behandelingsplan.

- Verhoogd vertrouwen: Naarmate patiënten leren navigeren in hun behandelingsmogelijkheden, groeit hun vertrouwen in het beheren van hun aandoening.

Rol van de Therapeut:

Als therapeut strekt uw rol zich uit tot verder dan alleen het geven van een behandeling. Het omvat het opleiden en educeren van uw patiënten. Dit kaartspel is een uitstekend hulpmiddel voor het faciliteren van discussies over zelf behandelingsmogelijkheden en het aanmoedigen van patiënten om een actieve rol aan te nemen in hun herstel.

Training Inzichten voor Therapeuten:

Tijdens onze trainingssessies richten we ons op hoe dit spel effectief te introduceren en te gebruiken met patiënten. We verkennen:

- Communicatietechnieken: Hoe het spel en de voordelen ervan aan patiënten uit te leggen.

- Personalisatie Strategieën: Het spel aanpassen aan individuele patiënten, behoeften en aandoeningen.

- Feedback en aanpassing: Het gebruik van patiëntenfeedback om het spel en het behandelingsplan aan te passen.

Conclusie:

Voor MDT McKenzie-therapeuten vertegenwoordigt dit kaartspel meer dan alleen een nieuwe benadering van behandeling. Het belichaamt de essentie van patiëntgerichte zorg, met de nadruk op het belang van patiënteneducatie en zelfeffectiviteit. Door dit hulpmiddel in uw praktijk op te nemen, verbetert u niet alleen de patiënten uitkomsten, maar groeit u ook als een meelevende en succesvolle zorgverlener.

We moedigen u aan om deze innovatieve techniek te verkennen en uw ervaringen en inzichten met de gemeenschap te delen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Globally recognised as a leading treatment for back, neck and extremities disorders.