Bespaar tijd bij de behandeling van lage rugpijn: ontdek de voordelen van de MDT-McKenzie methode

Low back pain

Tijdsverspilling kan een groot probleem zijn, bij de behandeling van patiënten met lage rugpijn om verschillende redenen. Ten eerste kan lage rugpijn een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van leven  en zeer belemmerend zijn. Als het genezingsproces lang duurt, kan dit leiden tot chronische pijn en ongemak voor de patiënt.

Bovendien kan tijdverlies extra kosten met zich meebrengen voor de patiënt, zowel in termen van behandeling als inkomensverlies door afwezigheid op het werk. Tot slot kan tijdverlies ook frustrerend zijn voor de kinesitherapeut of manueel therapeut, die de patiënt zo snel mogelijk wil helpen herstellen. 

Het is daarom belangrijk om effectieve manieren te vinden om het tijdverlies in het behandelproces van lage rugpijn te minimaliseren. Dit kan het gebruik van nauwkeurige en snelle diagnostische technieken omvatten, het ontwikkelen van effectieve en gestructureerde behandelplannen, evenals het aanmoedigen van motivatie en betrokkenheid van de patiënt. Door samen te werken kunnen de kinesitherapeut,manueel therapeut of de arts en de patiënt strategieën implementeren om het genezingsproces te versnellen en snellere positieve resultaten te behalen.

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan een langere behandeltijd voor lage rugpijn dan nodig is. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Onvolledige diagnose: als de initiële diagnose niet volledig is, kan dit vertragingen veroorzaken in de behandeling, omdat er mogelijk een verkeerde behandeling wordt voorgesteld. Mogelijke oorzaken hiervan kunnen een gebrek aan kennis of ervaring zijn bij de arts of kinesitherapeut, symptomen die niet duidelijk worden beschreven door de patiënt, of een gebrek aan geschikte diagnostische onderzoeken. Interdisciplinariteit en communicatie zijn van cruciaal belang op dit punt. De arts kan de kinesitherapeut of manueel therapeut bijvoorbeeld vragen om een nauwkeurigere mechanische beoordeling uit te voeren.

 2. Gebrek aan een nauwkeurig behandelplan: als het behandelplan niet goed gedefinieerd is, kan dit vertragingen veroorzaken in het genezingsproces omdat het moeilijk kan zijn om te weten wat te doen en hoe het te doen. Doelen zijn belangrijk om de betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandeling te waarborgen. Mogelijke oorzaken van een vaag behandelplan kunnen een gebrek aan kennis of ervaring zijn bij de arts of kinesitherapeut, een gebrek aan communicatie met de patiënt, of een gebrek aan tijd om een gedetailleerd behandelplan op te stellen.

 3. Gebrek aan motivatie van de patiënt: als de patiënt niet betrokken is bij het volgen van het opgestelde behandelplan, kan dit vertragingen veroorzaken in het genezingsproces omdat vooruitgang moeilijk kan zijn. Mogelijke oorzaken van een gebrek aan motivatie kunnen een gebrek aan begrip bij de patiënt van het belang van het volgen van het behandelplan, een gebrek aan ondersteuning vanuit de directe omgeving van de patiënt. Ook moeten de zogenaamde gele vlaggen in overweging worden genomen, zoals hieronder beschreven.

 4. Psychologische factoren: psychologische problemen zoals stress of angst kunnen bijdragen aan lage rugpijn, kan dit vertragingen veroorzaken in het genezingsproces omdat ze het moeilijk kunnen maken om pijn te beheersen en het behandelplan te volgen. Mogelijke oorzaken van psychologische problemen kunnen stressvolle levensgebeurtenissen, bestaande mentale gezondheidsproblemen of een gebrek aan emotionele steun zijn.

 5. Levensstijlfactoren: levensstijlfactoren zoals gebrek aan lichaamsbeweging of een slechte houding kunnen bijdragen aan lage rugpijn, kan dit vertragingen veroorzaken in het genezingsproces omdat ze het moeilijk kunnen maken om pijn te beheersen en het behandelplan te volgen. Mogelijke oorzaken van slechte levensstijl factoren kunnen een gebrek aan informatie over het belang van lichaamsbeweging en een goede houding zijn, een gebrek aan tijd of motivatie om aan lichaamsbeweging deel te nemen, of gezondheidsproblemen die lichaamsbeweging moeilijk maken.

Het is belangrijk om nauw samen te werken met de patiënt en de arts om deze verschillende factoren te identificeren en aan te pakken om ervoor te zorgen dat het behandelplan efficiënt en snel verloopt. Dit kan het opzetten van een oefenplan omvatten dat is afgestemd op de behoeften en capaciteiten van de patiënt, het onderwijzen van stress- en angst beheersingstechnieken, of het helpen bij het ontwikkelen van goede voedingsgewoonten op het werk en thuis.

De MDT-McKenzie methode is een aanpak voor de behandeling van lage rugpijn die tot doel heeft patiënten te leren hoe ze hun pijn zelfstandig kunnen beheersen en hun lichamelijke conditie kunnen verbeteren. Volgens publicaties van Ron Donelson, Audrey Long, Stephen May en Mark Laslett, is dit waarom de MDT-McKenzie methode bijzonder geschikt kan zijn om tijd en precisie te besparen bij de behandeling van lage rugpijn:

 1. Een nauwkeurige en volledige diagnose stellen: volgens Donelson (2001) maakt de MDT-McKenzie methode gebruik van een observatie- en actieve test benadering om lage rugpijn te beoordelen en de juiste behandeling te bepalen. Deze benadering maakt het mogelijk om snel een nauwkeurige en volledige mechanische diagnose te stellen, wat kan helpen bij het vermijden van behandeling fouten die het herstel kunnen vertragen.

 2. Een nauwkeurig behandelplan opstellen: volgens Long en May (2007) maakt de MDT-McKenzie methode gebruik van specifieke oefeningen en bewegingstechnieken om lage rugpijn te behandelen. Deze oefeningen en technieken worden nauwkeurig en gestructureerd onderwezen, wat resulteert in een nauwkeurig en gemakkelijk te volgen behandelplan voor de patiënt.

 3. De motivatie van de patiënt stimuleren: volgens Laslett en Donelson (2006) heeft de MDT-McKenzie methode tot doel patiënten te leren hoe ze hun pijn zelfstandig kunnen beheersen, wat hen kan motiveren om het behandelplan te volgen en de noodzakelijke veranderingen in levensstijl door te voeren.

 4. Aandacht besteden aan psychologische factoren: volgens May (2006) en Werneke et al. (2018) houdt de MDT-McKenzie methode rekening met psychologische factoren die kunnen bijdragen aan lage rugpijn en maakt gebruik van stress- en angst beheerstechnieken om patiënten te helpen hun pijn effectief te beheersen.

 5. Ervoor zorgen dat de patiënt begrijpt welke levensstijl factoren van invloed kunnen zijn op lage rugpijn: volgens Long en May (2007) leert de MDT-McKenzie methode patiënten over levensstijlfactoren die van invloed kunnen zijn op lage rugpijn, zoals lichaamsbeweging en houding, en biedt het hulp bij het ontwikkelen van goede gewoonten.

Het is belangrijk op te merken dat deze studies allemaal enkele jaren geleden zijn gepubliceerd en dat het onderzoek naar de MDT-McKenzie methode sindsdien is voortgezet. Daarom wordt aanbevolen om recentere onderzoek bronnen te raadplegen voor een volledig overzicht van de effectiviteit van de MDT-McKenzie methode bij de behandeling van lage rugpijn.

Referenties:

 • Donelson, R. (2001). The McKenzie method of mechanical diagnosis and therapy: a literature review. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 31(11), 662-676.

 • Long, A., & May, S. (2007). The McKenzie method: A systematic review. Manual Therapy,

 • May, S. (2006). The McKenzie method of mechanical diagnosis and therapy: a systematic review. The Spine Journal, 6(4), 356-363.

 • Laslett, M., & Donelson, R. (2006). The McKenzie method of mechanical diagnosis and therapy: a review of the literature on its effectiveness for spinal pain. Australian Journal of Physiotherapy, 52(4), 215-223.

 • Werneke &al (2018) Directional preference and functional outcomes among subjects classified at high psychosocial risk using STarT. Physiother Res Int, 23(3):e1711.

 • Werneke &al (2018) Association between changes in function among patients with lumbar impairments classified according to the STarT Screening Tool and managed by McKenzie credentialed physiotherapists. Physiother Theory Pract, Online July.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Globally recognised as a leading treatment for back, neck and extremities disorders.