Drag to Reposition
Move Up or Down to Reposition

Er zijn nog steeds veel voorkomende misvattingen over deze methode:

Inderdaad, Robin McKenzie heeft zijn klinische bevindingen ontdekt in de jaren 50. Hij heeft het geluk gehad tijdens zijn vele lezingen wereldwijd om interessante onderzoekers uit de medische wereld tegen te komen. Ondermeer Dr. Donelson en Dr. April hebben hem eind jaren negentig voorgesteld om de oorsprong van het Centralisatie Fenomeen te onderzoeken (Donelson et al, 1997). Een matige correlatie werd destijds aangetoond tussen de pijn nociceptie van de discus en het Centralisatie Fenomeen. Nadien zijn er tal van studies gepubliceerd die deze bevindingen in dezelfde richting hebben bevestigd (Berthelot et al, 2007). 

Maar wat de McKenzie methode zo bijzonder heeft gemaakt is dat de visie van deze methode de patiënt zelfredzaam tracht te maken en te houden op lange termijn. Heel wat evidentie heeft aangetoond dat door het vinden van een voorkeursrichting van bewegen bij een storing binnen het bewegingsgedrag, de prognose voor de patiënt gunstig is (Werneke et al, 2003). Dit verhoogt zeer sterk de self-efficacy bij de patiënt en zet hem aan om zich zelfredzaam te maken. 

Momenteel zijn al de internationale richtlijnen het eens: patiënten dienen gerustgesteld te worden en zelfredzaam te worden door een op maat gerichte educatie en een actieve aanpak. De MDT-methode voldoet volledig aan de hedendaagse voorgeschreven richtlijnen, sterker nog, rekening houdend met de mogelijke psychosociale barrières, comorbiditeiten en contextuele factoren van de patiënt biedt deze methode een globaal beeld voor de aanpak van musculoskeletale aandoeningen en begrenst het zich ook heel duidelijk binnen zijn mogelijkheden van behandeling. 

TESTIMONIAL VAN EEN JONGE COLLEGA VERTELT HET ZO:

Annelies Stouten, kinesitherapeute en manueel therapeute, getuigt hoe ze de MDT McKenzie methode gebruikt in haar dagelijkse praktijk. 

Met vier bondige antwoorden op onze vragen vertelt ze ons haar ervaring: 

  1. Wat bracht je naar de MDT McKenzie opleiding? 
  2. Hoe was het voorheen?
  3. Welke doorbraken heeft de opleiding je gegeven? 
  4. Wat beveel je andere collega’s aan? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

  1. Beste Annelies
    Ik kan dit alleen maar bevestigen. Ik ben een een MDT-therapeut die langzaam aan het einde van zijn loopbaan is, maar inderdaad deze aanpak heeft structuur en faciliteert de zelfwerkzaamheid ten zeerste. Blij dat veel jonge collega's in België deze weg bewandelen.
    Grt. Dirk

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Globally recognised as a leading treatment for back, neck and extremities disorders.