MDT en multidisciplinaire consultaties, een winnende combinatie?

Voorbeeld in  het Brugmann Ziekenhuis.

MDT en multidisciplinaire consultaties, een winnende combinatie? Voorbeeld in  het Brugmann Ziekenhuis.

Het McKenzie Instituut België had het genoegen Dr. Laura Leahu, Fysische Geneeskunde en Aurélie Tubier, kinesitherapeute, te interviewen, die beiden werken op de dienst fysische geneeskunde van het Brugmann Ziekenhuis, waar sinds enige tijd multidisciplinair consultatie met  de MDT McKenzie methode plaatsvindt. Hier is een samenvatting van ons zeer interessante gesprek.

Hoe is de MDT McKenzie methode geïntegreerd in het multidisciplinair overleg in uw ziekenhuis?

“De MDT McKenzie methode is al vele jaren bekend in het Brugmann Ziekenhuis dankzij Dr. Agnieszka Fontana, die de enige arts fysische geneeskunde in België is met een internationaal diploma in MDT. Ik ontmoette Aurélie toevallig tijdens een B cursus en het was na deze B cursus dat we begonnen na te denken over dit idee van een multidisciplinair overleg,” legt Dr Leahu uit.

Wat is de rol van eenieder tijdens multidisciplinaire consult?

“De patiënt wordt eerst gezien door een collega van Dr. Leahu om de rode vlaggen te triëren. De patiënt wordt dan verder beoordeeld door een MDT arts en met één van de zes MDT-opgeleide kinesitherapeuten. Als de patiënt herkenbaar te classificeren is in één van de syndromen en dus in aanmerking komt voor een MDT behandelplan, wordt de behandeling gestart met een regelmaat aan feedback aan de voorschrijvende arts en Dr. Leahu om een zo goed mogelijk samenwerkende opvolging te hebben,” aldus Aurélie. 

Wat zijn de voordelen van deze vorm van overleg?

Volgens Dr. Leahu biedt het een complementariteit tussen de meer medische visie en de visie van de kinesitherapeut. Het helpt ook om de patiënt gerust te stellen en vertrouwen te geven, omdat de arts en de kinesitherapeut het eens zijn over de behandeling, waardoor storing in de communicatie kan vermeden worden en enkel een voordeel heeft in het resultaat van de behandelaanpak. De MDT-consultatie stelt ons ook in staat de tijd te nemen om naar de symptomen van de patiënt te luisteren en zijn klinische presentatie vollediger in kaart te brengen, wat niet altijd mogelijk is tijdens een klassieke raadpleging in de fysische geneeskunde. Bovendien wordt ook minder vaak beeldvorming voorgeschreven wegens het geruststellende boodschap die overtuigender overkomt voor de patiënt.

“Deze consultaties zijn ook een toegangspoort voor chronische pijnpatiënten, die vaak deels en maar snel een  oplossing voor hun probleem kunnen vinden, en vervolgens een springplank kunnen zijn naar een terugkeer naar fysieke reconditionering via bijvoorbeeld groepslessen”, aldus Aurélie.

Wat zijn de nadelen van het gebruik van MDT in uw consultatie?

Volgens Dr. Leahu verandert het gebruik van de MDT haar medische wijze van kijken van het probleem van de patiënt, met name door een redenering toe te passen die minder gebaseerd is op de patho-anatomie maar om eerder op symptomen en mechanisch respons van de patiënt. Dit maakt het soms moeilijk te begrijpen voor niet-MDT-opgeleide artsen collega’s, doch vormt dit, volgens haar, geen groot ongemak voor de samenwerking.

Zijn er toekomstige projecten in verband met MDT in uw ziekenhuis?

Aurélie is van mening dat een nauwere band met de pijnkliniek, de spoeddiensten en de orthopedische diensten een project op lange termijn zou kunnen zijn.

Insert Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Globally recognised as a leading treatment for back, neck and extremities disorders.