“Woorden zijn onze meest onuitputtelijke bron van magie. Ze kunnen zowel wonden toebrengen als genezen”. Albus Dumbledore

De taal die we gebruiken wanneer we met onze patiënten communiceren is van cruciaal belang. Bepaalde woorden kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de pijnlijke ervaring van de patiënt door het placebo- of nocebo-effect te versterken 1. Daarom moeten zorgverleners zorgvuldig de woorden kiezen die zij gebruiken wanneer zij hun patiënten voorlichten om kinesiofobie te verminderen, herconceptualisering van pijn te bevorderen en hen uiteindelijk in staat te stellen zo goed mogelijk zelf te behandelen, wat de belangrijkste pijler van MDT is.

 

Patiënten begrijpen medisch jargon vaak niet op dezelfde manier als clinici. Sommige termen kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd en een negatief effect hebben op patiënten door negatieve overtuigingen over hun problemen teweeg te brengen 2. Het is daarom van cruciaal belang dat clinici ervoor zorgen dat de woorden die in de educatieve component van hun behandeling worden gebruikt, duidelijk zijn.

 

Een goede manier om hiervoor te zorgen is het gebruik van de Teach-Back methode, een zeer eenvoudig communicatie-instrument om het inzicht van de patiënten in hun problemen te verbeteren door hen te vragen belangrijke informatie die door de clinicus is gegeven te herhalen 3. De Teach-Back methode bestaat uit vier delen 4:

 

  1. De patiënt een nieuw concept aanleren, en hem vragen om in zijn eigen woorden te herhalen wat hem is uitgelegd;
  2. Verduidelijk of corrigeer de informatie indien nodig en vraag de patiënt om het te herhalen;
  3. Gebruik open vragen om de patiënt te vragen of hij nog vragen heeft
  4. Ga door met het proces totdat de patiënt vindt dat hij voldoende heeft geleerd.

Deze methode stelt de clinicus dus in staat na te gaan of de patiënt de gegeven informatie begrijpt en deze zo nodig te corrigeren. Door dit inzicht wordt de therapietrouw van de patiënt verbeterd, zowel in de reductie-/onderhoudsfase van een derangement als in de profylactische fase5, wat een essentieel onderdeel is van de EBP-behandelingen voor aandoeningen van het bewegingsapparaat6. Talrijke artikelen hebben de doeltreffendheid aangetoond van de Teach-Back methode bij het begrijpen van de problemen van de patiënt, het verbeteren van de therapietrouw en van de self efficacy 7, die zijn essentiële elementen van MDT.

 

Om op te sommen, clinici kunnen het inzicht van patiënten in hun classificatie vergroten en hun therapietrouw verbeteren, wat op zijn beurt kan leiden tot betere resultaten.

 

Evidence to practice: 

Zie link video demonstratie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

  1. Dat woorden magie inhouden daar was ik al van overtuigd. Dat duidelijke communicatie deuren opent is in alle opzichten belangrijk. Dat er in de medische wereld nog een weg af te leggen is op vlak van 'begrijpbare taal', is een feit.
    Wat goed dat jullie dit onder de aandacht brengen en het belang ervan benadrukken.
    RESPECT

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Globally recognised as a leading treatment for back, neck and extremities disorders.