Drag to Reposition
Move Up or Down to Reposition

Wat denken dokters over de MDT-McKenzie methode?

Jaarlijks krijgen we aanmeldingen van dokters om deel te nemen aan onze opleiding MDT.

Reeds tal van huisartsen, neurologen, anesthesisten, orthomanueel therapeuten en specialisten in de fysische geneeskunde hebben een opleiding in de MDT-McKenzie methode gevolgd in België. Sommigen onder hen hebben de volledige opleiding afgewerkt en eentje ervan is zelf tot in Nieuw Zeeland geweest om het diploma te behalen. 

Verbazend, niet waar? 

Benieuwd hoe ze deze methode ervaren en toepassen? We hebben aan sommigen van hen de volgende vragen gesteld:

  • Wat is de meerwaarde voor een arts om MDT toe te passen?
  • Welk aspect van de MDT methode heeft u tot nu toe het meest geholpen in je dagelijkse klinische praktijk?
  • Wat is u tot nu toe het meest opgevallen wanneer u deze methode toepast? Een voorbeeld van een klinische ervaring ? 
  • In hoeverre behandelt u uw patiënten met deze methode?
  • Zou u uw collega-artsen deze opleiding adviseren, en zo ja waarom? 

Dit artikel zullen we regelmatig blijven aanvullen met testimonials die we ontvangen. 

We beginnen alvast met:

Dr. G. Houillon, een franstalige sportarts en manueel therapeut praktiserend in de provincie Luxemburg.

Laurent Romendenne, onze Franstalige medewerker van de MIBe, heeft hem in 2021 geïnterviewd.

Voordat hij de McKenzie-methode leerde kennen, schreef Dr Houillon voornamelijk spierverslappers en ontstekingsremmers voor en raadde hij lichaamsbeweging aan.

Dankzij de verschillende manuele therapie technieken kon hij preciezere mobilisaties bij deze patiënten uitvoeren, maar hij miste zekerheid bij zijn onderzoek.

Hij had in verschillende opleidingen reeds enige noties van MDT gekregen, waardoor hij reeds sommige patiënten kon verbeteren, door hen snel te tonen dat zij hun pijn zelf konden verminderen, tijdens het eerste consult.

Niettemin voldeed de kennismaking met McKenzie die hij tijdens informele opleidingen had gekregen niet aan bepaalde behoeften. Het is duidelijk dat alleen de officiële docenten van het McKenzie Instituut in staat zijn de beoefenaars werkelijk op te leiden om deze methode te beoefenen zoals zij in het praktijk moet worden toegepast.

Tijdens zijn eerste cursus module heeft Dr. Houillon de nodige instrumenten verworven om zijn patiënt te begeleiden naar zelfzorg, waarbij het voorschrijven van oefeningen het medicijn recept vervangt. 

Laat hem u vertellen hoe hij in slechts twee dagen training in staat was om zijn diagnose nauwkeuriger te maken en zijn prognose en communicatie te verbeteren (met Nederlandse ondertitels).

Binnenkort komen er nog testimonials van o.a. een arts gespecialiseerd in fysische geneeskunde en een anesthesist.

Blijf dit artikel en onze social media dus zeker volgen. 

Meer in de video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Globally recognised as a leading treatment for back, neck and extremities disorders.